Å-Center Syd


Kontaktperson

Charlotte Svarrer


Adresse

Industrivej 3 6900 Skjern


Telefon

24 69 07 95


Mail

charlotte.svarrer@rksk.dk


Kategorier

Fritid


Udbudstyper

  • Bevægelseshandicap
  • Psykiske handicap

Geografiske områder

  • Midt (Skjern/Tarm)

Se vores arrangementer her

Besøg vores hjemmeside

Å-Center Syd giver tilbud til voksne mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

I Å-Center Syd er der dagtilbud, som består af værkstedet Me-Tri og aktivitet- og samværstilbuddet Skovbrynet, begge i Skjern.

Den uvisiterede Café Me-Tri, som er beliggende Industrivej 3, er åben for alle indenfor målgruppen 

Der er to botilbud, som er Engdraget i Tarm og Langagerparken i Skjern, og derudover giver vi bostøtte til borgere, som bor i egne boliger i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi har ligeledes en venneforening, som hedder Å-Center Syds Venner.

Når der er tilbud, som er relevante at tilbyde gennem Handicapfritid.dk vil vi lægge det op på denne hjemmeside, og håber, at det kan komme mange borgere til glæde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På fisketur i Å-Center Syd