Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling


Kontaktperson

Kaj Møller


Telefon

29 24 25 44


Mail

kajak1210@gmail.com


Hvem er vi

 

Høreforeningen arbejder for af forbedre livsvilkårene for

mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og meniére samt

døvblevne og CI-opererede.

 

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at mennesker med

hørenedsættelse og døvblevne kan kommunikere på

lige vilkår med andre mennesker i samfundet.