Parasport Danmark


Kontaktperson

Sarah Pedersen


Telefon

26 84 77 82


Mail

spe@parasport.dk


Kategorier

Motion
Fritid


Udbudstyper

  • Bevægelseshandicap
  • Synshandicap
  • Psykiske handicap
  • Hørehandicap

Se vores arrangementer her

Besøg vores hjemmeside

Parasport Danmark er et specialforbund under DIF, der tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene for personer med forskellige handicap, herunder alle former for fysiske handicap, blinde og svagtseende, udviklingshandicap og hørehandicap. Parasport Danmark gør en indsats for, at flere personer med handicap bliver medlem af en idrætsforening og får et aktivt fritidsliv. En af de største udfordringer er, at personer med handicap og deres pårørende ikke kender til de rette idrætstilbud i lokalområdet. Har du eller din pårørende et handicap eller er din idrætsforening interesseret i handicapidrætten, kan I blive klogere på denne side.

Personer med handicap og pårørende

Har du eller din pårørende et handicap og lyst til at dyrke idræt?

"Hvor Svært Kan Det Være" er en elektronisk portal, der gør det nemt at finde information om de tilbud, der findes inden for handicapidrætten i hele landet. På hjemmesiden, www.hvorsvaertkandetvaere.dk, findes der et klubsøgnings-værktøj, hvor du ud fra handicap-type, idrætsinteresse og geografisk placering kan finde det idrætstilbud, der er det rette for dig. Du kan her finde kontaktoplysninger på forskellige klubber, som du kan kontakte, hvis du har lyst til at starte til idrætten eller gerne vil vide mere.

Kom i gang med parasport - har du brug for rådgivning?

  • Du er altid velkommen til at kontakte en af Parasport Danmarks konsulenter, der kan vejlede dig om de forskellige muligheder for handicapidræt i dit område - find kontaktoplysningerne her.
  • Du kan også udfylde et elektronisk skema her med personlige oplysninger og idrætsinteresser, hvorefter en af Parasport Danmarks konsulenter vil kontakte dig.

Foreninger

Parasport Danmark har ca. 400 medlemsklubber, der tilbyder aktiviteter for mennesker med handicap. Medlemsklubberne varierer meget - nogle er rene handicapidrætsklubber, nogle har en handicapidrætsafdeling, og andre inkluderer mennesker med handicap i almenidrætten. 

Ønsker din klub at blive medlem af Parasport Danmark, eller vil I gerne blive klogere på inklusion af mennesker med handicap, kan I læse mere her.

Parasport Danmarks projekter og aktiviteter

Parasportens Dag: En årlig landsdækkende sportsdag, hvor alle med interesse for handicapidræt kan deltage. Der er på Parasportens Dag mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene, blive klogere på alt inden for handicapidræt, samt tale med Parasport Danmarks konsulenter.

Unge Atleter i Front: En indsats inden for seks idrætter med et aktivt ungdomsmiljø for at sikre kvaliteten i de unges idrætsdeltagelse.

Superleder: Et projekt, hvor en "superleder" i en forening støtter og gør en indsats for, at børn og unge med funktionsnedsættelse kan blive en del af den almene idrætsforening enten gennem enkeltinklusion eller holdinklusion. 

Special Olympics: En særlig stævneform, der henvender sig til personer med udviklingshandicap, hvor der konkurreres i idrætter kendt fra almenidrætten.

Sportsskoler: Et idrætstilbud i dagskoleform af fire dages varighed i sommerferien for børn og unge i alderen 6-17 år med funktionsnedsættelse.

 

 

00 Parasport Danmark Logo Farver DK - Version 1 - uden hovedsponsorer.jpg